Novinky DOTACE NZÚ pro fotovoltaikyNZU.JPG

Nově lze požádat o dotaci C.3.8 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem, až do výše  150 000 Kč.  

Další podpora:

Rozšíření stávajícího solárního systému pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20%, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10%.

O podporu mohou požádat:

  • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Požádat o dotaci lze:

  • Výhradně elektronicky prostřednictvím online žádostí
  • Žádat můžete pře zahájením, v průběhu nebo před dokončení prací
  • Ukončení příjmu žádostí do 31.12.2021

Podmínky programu:

  • Žadatel je vždy vlastníkem rodinného domu
  • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti
  • Rozhodné datum pro stanovené způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datum evidence žádosti

 

Systémy v podoblasti podpory C.3.8 musí zajistit efektivní využití přebytků energie ve formě tepla na vytápění a přípravu teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. V době bez přebytků výkonu elektrárny musí systém zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody s maximálním využitím tepelného čerpadla. – Při instalaci musí být použita taková akumulační nádrž, která umožní udržovat v její horní části vyšší teplotu než v dolní části, aniž by při běžném provozním stavu (např. při zapnutých oběhových čerpadlech) docházelo k nežádoucímu míchání vody o různých teplotách (požadavek může být naplněn instalací dvou oddělených akumulačních nádrží – vysokoteplotní a nízkoteplotní). – Minimální celkový objem akumulace musí být 180 l∙kWp-1 instalovaného výkonu, přičemž nízkoteplotní část musí tvořit alespoň 50 % z celkového objemu akumulace. – Nízkoteplotní část akumulace slouží zejména pro vytápění a předehřev teplé vody, vysokoteplotní akumulace pak zejména k dohřevu teplé vody. Obě části musí být možné ohřívat přímo plynule řízeným tepelným čerpadlem, a to s automatickým přepínáním ohřevu mezi nízkoteplotní a vysokoteplotní částí. Každá z částí musí mít zajištěn také samostatný ohřev plynule řízenou topnou tyčí (patronou) či plynule řízeným elektrokotlem. – Regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu do objektu (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) a v reálném čase přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a topných tyčí (patron) či elektrokotle (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny a tím byly zároveň minimalizovány přetoky (dodávka) elektřiny do elektrizační soustavy. – Algoritmus regulačního systému musí zajistit preferenci využití tepelného čerpadla s ohledem na aktuální provozní stav (např. rychlost reakce tepelného čerpadla, dosažení maximální teploty…) a při dosažení jeho limitů automaticky využívat topné tyče (patrony) či elektrokotel. – Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35–100 %. – Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2–100 %. – V případě 3fázové elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1. – V případě 1fázové elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1. – V této podoblasti podpory nejsou způsobilé výdaje na pořízení tepelného čerpadla, případného bivalentního zdroje tepla (pokud není integrální součástí akumulační nádrže) a úpravy otopné soustavy.

Výše dotace pro fotovoltaiky

  • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdaj

Podmínky NZÚ pro žadatele dotace